"ГЕО ЗЕМЯ" ООД - "GEO ZEMIA" Ltd.

EU знаме"ГЕО ЗЕМЯ" ООД - Етна3D геодезия GPS, лазерно сканиране"ГЕО ЗЕМЯ" ООД - геодезия.eu"ГЕО ЗЕМЯ" ООД - земя.euBG знаме

     
   

GPS геодезически измервания в статичен режим;
Фото албум 2011 г.

GNSS статични измервания

GNSS измервания за новопостроен обект по чл. 52 от ЗКИР

GNSS статични измервания

координиране на геодезическа мрежа
чрез бързи статични GNSS измервания

GNSS статични измервания

геодезически измервания извън регулация

GNSS статични измервания

GNSS измервания в урбанизирана територия

 

Copyright ©2017 - "ГЕО ЗЕМЯ" ООД All Rights Reserved.