"ГЕО ЗЕМЯ" ООД - "GEO ZEMIA" Ltd.

EU знаме"ГЕО ЗЕМЯ" ООД - Етна3D геодезия GPS, лазерно сканиране"ГЕО ЗЕМЯ" ООД - геодезия.eu"ГЕО ЗЕМЯ" ООД - земя.euBG знаме

       
 

GNSS технологии - информация и приложения

Една от основните дейности на фирмата е извършването на GPS измервания - прецизни и свързани с използването на руския аналог на системата - GLONASS. "ГЕО ЗЕМЯ" ООД е извела трансформационни параметри за съответните райони, чрез които се извършва прехода между WGS84 и т. нар. локална координатна и височинна системи.

"ГЕО ЗЕМЯ" ООД предлага и извършва геодезически дейности - заснемане, трасиране и др. на обекти в реално време (RTK режим) с висока точност и производителност чрез комбинираното използване на GNSS системите: GPS и GLONASS. За осигуряване на изискваната висока точност при геодезическите измервания, в работата си фирмата използва геодезическа мрежа от GPS и GLONASS (GNSS) референтни станции.

Геодезическите измервания, извършени чрез методите на космическата геодезия и използването на GPS и GLONASS системите се характеризират със своята висока производителност и получаване на качествени резултати при много тежки теренни условия.

Copyright ©2017 - "ГЕО ЗЕМЯ" ООД. All Rights Reserved.