"ГЕО ЗЕМЯ" ООД - "GEO ZEMIA" Ltd.

EU знаме"ГЕО ЗЕМЯ" ООД - Етна3D геодезия GPS, лазерно сканиране"ГЕО ЗЕМЯ" ООД - геодезия.eu"ГЕО ЗЕМЯ" ООД - земя.euBG знаме

         
       
 

GPS измервания, извършени в RTK режим
визуализация на Световната карта

Фото албум със снимки от изпълнени от фирмата обекти