"ГЕО ЗЕМЯ" ООД

EU знаме"ГЕО ЗЕМЯ" ООД - Етна3D геодезия GPS, лазерно сканиране"ГЕО ЗЕМЯ" ООД - геодезия.ею"ГЕО ЗЕМЯ" ООД - земя.еюBG знаме

 
 
 

 

Снимки на използваните референтните станции;

GPS и GLONASS геодезически измервания;

Трасиране на поземлени имоти /УПИ, земеделски земи - ниви, лозя и др./ с прилагане на GPS технология;
Повишаване на точност, надеждност и продуктивност чрез използване на комбинацията с GLONASS;

Дневни и нощни позиционни измервания;

Геодезически измервания в реално време (RTK) режим:

Обекти в и извън регулация;

GPS Референтна станция

GPS Референтна станция

GPS Референтна станция

GPS Референтна станция

GPS Референтна станция

 

GPS Референтна станция

GPS Референтна станция

GPS Референтна станция

GPS Референтна станция

GPS Референтна станция

GPS Референтна станция

GPS Референтна станция

 

GPS Референтна станция

GPS Референтна станция

GPS Референтна станция

GPS Референтна станция

GPS Референтна станция

GPS Референтна станция

GPS Референтна станция

GPS Референтна станция

GPS Референтна станция

GPS Референтна станция

 

GPS Референтна станция

GPS Референтна станция

GPS Референтна станция

GPS Референтна станция

GPS Референтна станция

GPS Референтна станция

геодезически измервания през нощта

GPS Референтна станция

GPS Референтна станция

GPS Референтна станция

GPS Референтна станция

GPS Референтна станция

GPS Референтна станция

 

GPS Референтна станция

GPS Референтна станция

GPS Референтна станция

GPS Референтна станция

GPS Референтна станция

GPS Референтна станция

GPS Референтна станция

GPS Референтна станция

GPS Референтна станция

GPS Референтна станция

Геодезическо заснемане в ТЕЦ "Марица Изток"

GPS Референтна станция

геодезическо заснемане за обект
"изготвяне на вертикална планировка"

GPS Референтна станция

геодезически измервания за обект
"определяне на имотни граници"

GPS Референтна станция

геодезически измервания за обект:
"определяне на изкоп за ново строителство"

GPS Референтна станция

геодезически измервания за обект
"определяне на имотни граници"

GPS Референтна станция

извършване на геодезически GPS измервания
при лоши климатични условия-снеговалеж

GPS Референтна станция

GPS геодезически измервания за
обект "геодезическо заснемане на ел. кабел"

GPS Референтна станция

GPS измервания за
изготвяне на вертикална планировка
и трасировъчен план

GPS Референтна станция

GPS геодезически измервания за подготовка на
Технически проект при ново строителство

GPS Референтна станция

GPS геодезически измервания в реално време (RTK) за
определяне на имотни граници

GPS Референтна станция

RTK геодезически измервания
геодезическо заснемане
- определяне на теренни коти

GPS Референтна станция

GPS геодезически измервания
геодезическо заснемане на терен

GPS Референтна станция

RTK геодезически измервания
определяне на имотни граници

GPS Референтна станция

RTK геодезически определения
геодезическо заснемане на терен
за изготвяне на Технически проект

GPS Референтна станция

GPS геодезически измервания
определяне на теренни коти за ново строителство

GPS Референтна станция

GPS геодезически измервания
определяне на имотни граници

GPS Референтна станция

GPS измервания
за геодезическо заснемане
по чл. 52 от ЗКИР

GPS Референтна станция

Провеждане на GPS измервания
за определяне на теренни коти

GPS Референтна станция

GPS измервания
Обект: "Поправка на Кадастрална карта и регистри"

GPS Референтна станция

извършване на GPS измервания
Определяне на имотни граници (трасиране)

GPS Референтна станция

GPS измервания
Геодезическо заснемане за проектиране

GPS Референтна станция

провеждане на GPS измервания

GPS Референтна станция

контролни GPS измервания

GPS Референтна станция

извършване на GPS измервания
- трасиране на имотни граници

GPS Референтна станция

провеждане на GPS измервания
- определяне (трасиране) на граници на поземлен имот

GPS Референтна станция

GPS измервания в урбанизирана територия
координиране на геодезическа мрежа

GPS Референтна станция

Геодезически измервания-
определяне на имотни граници в планински район

GPS Референтна станция

GPS измервания -
трасиране на граници на поземлен имот по ККР

GPS Референтна станция

използване на GPS измервания за
геодезическо заснемане
по чл. 52 от ЗКИР

GPS Референтна станция

провеждане на GNSS измервания
- определяне (трасиране) на граници на поземлен имот

GPS Референтна станция

извършване на GNSS измервания
- трасиране на граници на имоти в регулация

GPS Референтна станция

провеждане на GNSS измервания
- определяне (трасиране) на граници на поземлени имоти

GNSS Референтна станция

трасиране на поземлени имоти
чрез GNSS технология, RTK режим
в хълмист район

GNSS Референтна станция

GNSS технология, приложена за
определяне на строителна линия и ниво

GNSS Референтна станция

GNSS измервания до ел. генератори
Прилагане на GNSS технологиите за
изготвяне на проект за Вертикална планировка

GNSS Референтна станция

GNSS измервания в близост до гориста местност
Приложение -
геодезическо заснемане на терен

GNSS Референтна станция

извършване на GNSS измервания
геодезическо заснемане на терен и ситуация

Copyright ©2019 - "ГЕО ЗЕМЯ" ООД All Rights Reserved.