Етна

"ГЕО ЗЕМЯ" ООД

Атрактивни цени на извършваните от "ГЕО ЗЕМЯ" ООД геодезическите измервания и услуги

При наличие на нелоялна конкуренция ние в "ГЕО ЗЕМЯ" ООД сме в състояние да предложим конкурентни цени - без компромис с качеството на извършваните геодезически измервания и услуги.

Това сме постигнали чрез:

1. Използване на високоточна и производителна техника - подвижен приемник поддържащ спътниковите навигационни системи: GPS, GLONASS, Galileo и BeiDou;

2. Разработен и приложен в геодезическата практика собствен геодезически софтуер;

3. Прилагане на собствено ноу-хау;

4. Използване на съвременни облачни услуги в нашата геодезическа практика;

5. Наличие на достатъчен и богат опит от различни нестандартни обекти;

6. Употреба на собствен високопроходим автомобил - джип Nissan Pathfinder за решение на всяка задача в геодезията.

Предлагаме на нашите клиенти конкурентни спрямо останалите геодезически фирми цени.

Copyright ©2023 - "ГЕО ЗЕМЯ" ООД All Rights Reserved.