"ГЕО ЗЕМЯ" ООД - "GEO ZEMIA" Ltd.

EU знаме"ГЕО ЗЕМЯ" ООД - Етна3D геодезия GPS, лазерно сканиране"ГЕО ЗЕМЯ" ООД - геодезия.eu"ГЕО ЗЕМЯ" ООД - земя.euBG знаме

     
   

Снимки на използваните референтните станции;

GPS и GLONASS геодезически измервания;

Геодезически измервания в реално време (RTK) режим:

Дневни и нощни позиционни измервания;
Обекти в и извън населени места;
Фото албум 2011 г.

Геодезически измервания в реално време (RTK) режим

Геодезически измервания на залез Слънце

Геодезически измервания в реално време (RTK) режим

GNSS измервания -RTK режим през нощта

Геодезически измервания в реално време (RTK) режим

геодезическо заснемане за инвестиционно проектиране

Геодезически измервания в реално време (RTK) режим

определяне на имотни граници чрез RTK режим

Геодезически измервания в реално време (RTK) режим

геодезически измервания чрез RTK режим - на залез Слънце

 

Copyright ©2017 - "ГЕО ЗЕМЯ" ООД All Rights Reserved.